Plezierig leesvaardigheden vergroten

WordSpeed

WordSpeed is een game die kinderen tussen 6 en 13 jaar veel plezier geeft in het vergroten van hun leesvaardigheden. Door de prikkelende spelomgeving wordt het trainen van technisch lezen een plezierige en spannende activiteit.

Met WordSpeed komt het kind terecht in een spannende leeromgeving met veel auditieve en visuele animaties. De leerling stapt in het ruimteschip van WordSpeed en moet buitenaardse wezens de Nederlandse taal leren. Iedere leerling start op zijn eigen niveau. De moeilijkheidsgraad past zich automatisch aan om het leereffect te maximaliseren.

WordSpeed is ontwikkeld in nauwe samenwerking met orthopedagogen en psychologen die jarenlange ervaring hebben in het aanpakken van leesachterstanden. Het kan op school en thuis worden gebruikt. Docenten zijn geen tijd kwijt aan voorbereiding en kunnen de voortgang van de leerling volgen op een overzichtelijk dashboard. Ook ouders beschikken over een dashboard, dat zij kunnen delen met de remedial teacher of andere begeleiders.

Spelend trainen is spelend leren, is spelend scoren. Dat is WordSpeed!

Details

 • snelle terugkoppeling aan alle gebruikers
 • effectmeting van interventies
 • mogelijkheid tot directe bijsturing
 • leuk en leerzaam
 • ook te gebruiken bij dyslexie
 • gegevens individueel en collectief bruikbaar
 • Sector
  Onderwijs, gezondheids- en welzijnzorg
 • Soort
  Game
 • Platform
  Web-based
 • Doel
  Lees- en spellingvaardigheid verbeteren
 • Doelgroep
  6- tot 13-jarigen
 • Keywords

  Do you want to know more? Leave your details below and we will contact you as soon as possible.

  I agree to the terms and conditions.